PRESSEMELDING NORSK VARME

ENOVA GIR PENGESTØTTE TIL Å BYTTE PARAFINOVN MED VEDOVN

MEGET GODE NYHETER: PENGESTØTTE FRA ENOVA FOR Å SKIFTE TIL VEDFYRING

  • Som varslet rett før jul gir Enova altså fra denne uken 5.000 kroner i støtte til dem som bytter ut en parafinovn med en rentbrennende vedovn.
  • Har parafinovnen stor, ekstern tank (nedgravd eller tilsvarende) kan man få ytterligere 10.000 kroner til fjerning av denne.
  • Installerer man vedovn med vannkappe (flere produsenter og forhandlere har dette) får man 10.000 kroner i støtte uavhengig om man tar noe ut.
  • Totalt sett kan man altså få opptil 20.000 kroner samlet, avhengig av totale tiltak man gjør.

 

 

https://tilskudd.enova.no/

 

Det har særlig vært spørsmål rundt størrelsen på parafintankene. Her er svarene:

 

ENOVA SIER:

  • Begrepene parafinkamin og oljekamin brukes litt om hverandre av folk flest. De er likestilt når det gjelder tilskudd fra Enova til å dekke deler av utgifter til fjerning.
  • Fjerning av nedgravde tanker der tømming og rengjøring medfører brann- og forurensingsfare og skal utføres av et firma med spesiell tillatelse. Mange kommuner har oversikt over hvilke firmaer som kan gjøre en slik jobb. For å få tilskudd til fjerning av oljekamin og tank må man ha en faktura som dokumenterer utgiftene tilskuddet skal dekke deler av. Hvis man gjør alt selv, har man ingen utgifter til fjerningen og dermed ikke behov eller grunnlag for tilskudd.  
  • Hvis man bare har en liten dagtank som fylles fra parafinfat er det ikke spesielle krav til fagfolk, men utstyret som fjernes må leveres til et godkjent mottak (kommunen har oversikt over disse).

Pressemelding fra Norsk varme