SLIK FÅR DU FYR I PEIS OG OVN

Får du ikke skikkelig fyr på den nye peisen eller ovnen din? Ikke fortvil, vi hjelper deg!

Dagens peiser og ovner er ikke slik de var i gamle dager, derfor er fyringsteknikken også annerledes.

 

Bruk kvalitetsved – og nok av den

Mange blir overrasket over hvor mye ved som anbefales til opptenning. Vi anbefaler derfor ca 2-3 kg finkløyvet ved til opptenning. Det er fordi at rentbrennende ovner bruker lenger tid på å varme opp pipen slik at trekken kommer i gang. Rikelig med ved gjør også at ildstedet kommer raskere i gang og får en mer effektiv forbrenning. 

Bygg bålet i peisen på riktig måte

Bruk store vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst. Begynn bakfra og stable fremover slik at luften kan strømme ned langs glasset og inn under veden. Det er viktig at vedkubbene er tørre. Er du usikker på om vedkubbene er helt tørre kan du slå dem sammen. Hvis det høres ut som et balltre som treffer en ball er veden klar for fyring. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen, så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.

Tenn på fra toppen

Når man tenner på fra toppen, får man raskere oppvarming av selve brennkammeret. Det gir deg raskt god trekk i både ovnsrør og pipen, og god tilgang på oksygen er som kjent bra for å få fyr på bålet. Flammene på toppen sørger også for å varme opp kubbene under. Kubbene under kommer til å avgi gasser som også er med på at bålet brenner og holdes vedlike.

Sørg for bra tilgang på luft

Åpne alle ventiler i ovnen og pass på at det kommer nok luft inn i huset hvor ildstedet står slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Skru gjerne av kjøkkenviften og ventilasjonsanlegg, fordi disse drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Sett gjerne døren på peisen eller ovnen på gløtt i opptil fem minutter til det brenner godt.

Først når ildstedet er varmt (etter ca. 15 minutter), bør du regulere ned ventilene. Det er viktig å ikke stenge spjeldene så mye at flammene dør ut.

Andre nyttige tips og råd

Det er mer miljøvennlig å brenne ved med synlige flammer. Det er fordi at bål uten flammer dobler utslippene av kullos og partikler.

Ikke bruk aviser, blader og melkekartonger til opptenningen. De lager mye aske og stjeler surstoff, samt at trykksverte er skadelig for miljøet.

Får du fortsatt ikke fyr? Her kan du fordype deg enda mer: