5 TIPS TIL Å VEDLIKEHOLDE PEISEN

Når høsten kommer, bretter de fleste opp ermene for å gjøre peisen klar for vedfyring. Les MAXBOS' 5 tips til å vedlikeholde peisen her.

   

Artikkel fra MAXBO klartdukan.no publisert 21. september 2015 

     

Feiemester Jan Espeseth har tipsene som gjør ildstedet sesongklart, så vel som sikkert.

Når høsten kommer, bretter de fleste opp ermene for å gjøre peisen klar for vedfyring. Rengjøringsjobben er heldigvis ikke stor – ifølge feiemester Jan Espeseth i Vestfold Interkommunale Brannvesen er det riktig fyring som holder ildstedet i god stand.

– Fyrer du riktig, får du ikke sot på rutene. Da blir det mindre vasking, og selv det skal du ikke gjøre for mye av, forteller han.

  

1) Tykke vedkubber er ikke anbefalt

– Vedkubbene du får kjøpt er ofte veldig tykke. Resultatet er da at varmen ikke kommer inn til kjernen, og vedkubben blir liggende og ulme. I stedet bør du dele opp kubben til størrelsen av bunnen på en Cola-boks. Det er mer energieffektivt og brenner bedre.

Feiemester Jan Espeseth i Vestfold Interkommunale Brannvesen mener trygg montering og moderne, rentbrennende peiser er veien å gå. Foto: Vibr.

  

2) Bruk tennbriketter

Den erfarne feiemesteren forteller også at du bør velge tennbriketter som oppfyringsmiddel.

– Folk bruker de merkeligste ting til å varme opp ovnen. Jeg har sett bleier, malerier, matavfall og til og med gummistøvler bli brukt til oppvarming i peisen. Papir er heller ikke anbefalt – det har vi papirsamlingen til, og samtidig danner materialet mer aske. Nye ovner er tross alt rentbrennende, med små hull som tettes igjen når du slipper ut disse miljøskadelige partiklene, sier han.

Turid Tansøy hos MAXBO Stormarked Skjetten viser deg hvordan du velger riktig peis.

3) Fjern sot og belegg

– Selv kan du ta ut bunnen av ildrommet og tømme asken i en metallbøtte, men utover det er det kun glasset du kan gjøre noe med, forteller Espeseth.

Ta på gummihanskene for å beskytte huden mot sot, og gni fuktig papir mot asken i peisen. Bruk dette mot sotet på glasset, og du vil få skinnende rene ruter. Er det fremdeles noe som ikke kommer av, har det dannet seg beksot.

– Det du ikke får bort, får heller ikke vi bort. Beksot er tykt som maling, og danner seg vanligvis når du fyrer feil. På plussiden vil det også forsvinne når du fyrer riktig – altså med tennbriketter og vedkubber i normal størrelse.

Han forteller også at det kan skyldes dårlig lufting og at det er for stort ildsted i forhold til skorsteinen. Mistenker du at dette er tilfellet bør du kontakte feier, men som regel skyldes det fyringen og tilluft i ildstedet.

Les også: Peis eller elektrisk varme – hva er riktig for deg?

    

4) Unngå støvsuging av aske

Skal vi tro Espeseth er det noe du absolutt aldri bør gjøre.

– For det første er det brannfarlig, og for det andre ødelegger du støvsugeren. Aske kan inneholde glør i tre dager etterpå, og derfor bør det absolutt aldri brukes støvsuger til å fjerne det fra ovnen. Legg det i en metallbøtte utendørs, så unngår du både sprednings- og brannfare.

    

5) Vær forsiktig!

Espeseth råder deg også til å håndtere moderne ildsteder med varsomhet. Platene på innsiden – som er der av isoleringsgrunner – er veldig enkle å knekke. Mange leverandører forteller at de ofte byttes hvert femte år, som følge av vedkubber som kommer borti eller under rengjøring.

 Nye plater til peisen koster omtrent 800 kroner. Det er ikke nødvendigvis så dyrt, spesielt med tanke på at selve ildstedet har svært lang levetid. En moderne ovn holder seg som regel i 20-30 år med godt vedlikehold.

Elementpeis, innbygd peis eller frittstående peis? Vi hjelper deg å velge riktig ildsted!

   

Meld fra om nytt ildsted

Når du monterer ildsted, eller utfører endringer,  du melde det inn til brannvesenet. Da setter de opp et løp på feiing og tilsyn, som per i dag tilsier at feieren kommer innom minst hvert fjerde år.

– Det er eierens ansvar å si fra til oss om nytt ildsted eller endringer som gjøres. Så fort dette er gjort, er vi raske på å ta en inspeksjon av montering og type peis. Vi anbefaler ikke egenmontering for eksempel, og foretrekker å bruke montører med sentral godkjenning. Be alltid om skriftlig dokumentasjon på utført arbeid/montering.

Nordpeis Duo er en rentbrennende peis som gir deg god varme, spredd over hele boligen. Foto: Nordpeis.

  

Espeseth sier han ofte ser problemer i skorsteinen ved egenmontasje eller bruk av montører uten godkjenning.

– Mange bruker for grove verktøy, og ødelegger pipen som følge av dette. Det kan lages sprekker og utettheter, og skjer det ved røykrøret som går opp til pipa kan det forårsake feil brenning og til slutt beksot. Det er som å brenne opp mot tjære eller maling, og da blir det farlig høye temperaturer. Det er et sikkerhetsspørsmål du som forbruker må ta alvorlig, forteller feiemesteren.

Husk også at gamle ovner har en røyktemperatur på 6-800 grader, mens rentbrennende ovner har en gjennomsnittstemperatur på 350 grader.

    

Bruk feieren når du kan

Kort fortalt er det feieren du ringer når du har spørsmål om ildstedet ditt. Espeseth forteller at din viktigste jobb er å melde inn endringer i fyringsanlegget, og forsikre deg om at du fyrer riktig.

– Når feieren er på plass, bør du få vedkommende til å kvittere ut dokumentasjon på ildstedet. Spør oss gjerne om du fyrer riktig! Vi har bare lyst til å ivareta sikkerheten – og helst gjøre miljøet en tjeneste samtidig.

Les også: Tid for peis

Er det på tide å bytte ut ovnen?

Flere boliger i Norge har ifølge Espeseth ovner med installasjonsdato før 1997. Det diskuteres allerede hvorvidt det skal kravfestes å bytte ut disse enhetene, av sikkerhets-og miljøgrunner.

– Eldre peiser er ikke nødvendigvis rentbrennende, slik moderne ildsteder er. Det byr på utfordringer for både miljøet og sikkerheten. I dag stilles det også krav til partikkelutslipp – det skal kun slippe ut 5 gram per kilo innført ved med katalysator og 10 gram ved annen teknologi når du installerer nytt ildsted, og det kravet er vanskelig å oppfylle med en peis som er montert før 1997, forteller feiemesteren fra Vestfold.

I dag kommer moderne ovner som er testet etter NS 3058 og tilfredsstiller kravet gitt i NS 3059, både i Norge og utlandet. Det betyr at du har tilfredsstilt partikkelutslippskravet. Du får også et datablad med dokumentasjon på at ildstedet er testet.

Frittstående ovner holder godt på varmen, og fås i flere varianter. Foto: Nordpeis.

 

Les artikkelen på MAXBOS sine sider klartdukan.no her.