DERFOR BØR DU FYRE I ET RENTBRENNENDE ILDSTED

Artikkel fra Norsk Varme

Ved å bytte til et rentbrennende ildsted sparer du både miljøet og lommeboken.

I dag er det er krav til at alle nye vedovner som installeres i norske hjem skal være rentbrennende. Dette vil si at ildstedet er produsert etter 1998.

Ca. halvparten av alle ildsteder i norske hjem er per i dag rentbrennende. Ved å bytte til et rentbrennende ildsted sparer du både miljøet og lommeboken for masse utgifter.

Fordeler ved et rentbrennende ildsted

  • Andelen av svevestøv som kommer ut av pipa reduseres med 90%.
  • Man får et sunnere inneklima. Gamle ovner slipper ut mer partikler i rommet.
  • Man trenger bare halvparten så mye ved for å gi samme energimengde som et eldre ildsted. Ovnen er nemlig mer effektiv, og du får dermed mer varme ut av hver vedkubbe.
  • Ovnen er enklere i bruk og reduserer mengden aske.

Dersom du bor i Oslo kan du få tilskudd hvis du ønsker å skifte til et rentbrennende ildsted.

Dette er et rentbrennende ildsted

Et rentbrennende ildsted har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner gasser og partikler i røyken til varme.

Norsk Varme hjemmeside

    

Kommentarer fra Naturvernforbundet:

- For å redusere utslippene fra vedfyring er det viktig på bruke rentbrennende ovner. Oslo kommune gir støtte til utskifting av gamle ovner mot nye som forurenser langt mindre. Slike ordninger bør finnes i andre byer som har helseskadelig luftforurensning. Vi oppfordrer folk til å benytte seg av dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. - Ved er en miljøvennlig oppvarmingsmetode ettersom den ikke øker CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, men det kan gi utslipp av partikler til nærmiljøet. Derfor er det viktig å fyre riktig og skifte ut de gamle vedovnene.

Nye rentbrennende ovner gir små utslipp og er langt mer energieffektive enn gamle ovner som ofte har ufullstendig forbrenning. De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 %, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 %.

Ved å tenne på fra toppen i stedet for fra bunnen av bålet reduseres også utslippene.

Sammen med  Miljødirektoratet og andre har Naturvernforbundet gitt ut brosjyren riktig vedfyring. Les gjerne  brosjyren om deres anbefalinger om fyring her. Her kan du som forbruker få nyttige tips til hvordan de kan fyre riktig og redusere utslippene.