STØTTE TIL NY PEIS ELLER OVN

Visste du at mange kommuner har tilskuddsordninger til å bytte ut den gamle vedovnen med en ny og rentbrennende peis eller ovn? 

Dersom du vurderer å bytte ut din gamle vedovn, bør du sjekke med kommunen din hvorvidt du kan få støtte. Ikke-rentbrennende ildsteder som åpne peiser, parafinovner og gamle vedovner (eldre enn 1998), forurenser bylufta. Her er noen av kommunene som har panteordning som kan gi tilskudd for å skifte ut et gammelt ildsted til rentbrennende ovn.

Derfor bør du skifte til en rentbrennende vedovn:

  • Reduserer utslippene med inntil 90%.
  • Gir mindre helseskadelig svevestøv, både i og utenfor boligen din.
  • Tilfredsstiller verdens strengeste miljøkrav.
  • Anbefales av miljømyndighetene, både av hensyn til global og lokal forurensning.
  • Miljøvennlig, og gir mer varme tilbake per vedkubbe.
  • Gir renere luft, bedre fyringsøkonomi og redusert behov for strøm.
  • Utnytter inntil 85% av energien i en vedkubbe.

Oversikt over noen av kommunene som har pante- og tilskuddsordninger:

Oslo kommune

Les mer om Oslo kommune sin tilskudsordning her.

Bergen kommune

Les mer om Bergen kommune sin panteordning for vedovner her. Kvoten for 2016 ble revet bort på kort tid, men kommunen har besluttet dobling av panteordning for 2017.

Fredrikstad kommune

Fra 1. november innfører Fredrikstad kommune panteordning for å fortgang på utskiftningen av gamle ikke-rentbrennende ildsteder. Det er satt av 1.000.000 kroner til å finansiere ordningen. Tilskudd utbetales frem til millionen er brukt opp. Pantebeløpet er satt til 3.000 kroner.

Moss kommune

Moss kommune innfører også støtteordning fra 2017. Her blir det førstemann til mølla.

Lillehammer kommune

Lillehammer kommune har også innført en mini-panteordning. Kommunen gir inntil 3.000 kroner i tilskudd til de 35 første husstandene innenfor byplanens område som søker og bytter til en rentbrennende ovn. Fristen for registrering av ferdig montert ovn er 30.november 2016.

Andre

Nettsiden Energitilskudd.no har en egen side med oversikt over noen av kommunene med tilskudd til utskifting av gamle vedovner. Men sjekk med kommunen din selv, så er du sikker på at du får den siste informasjonen som gjelder kommunen din.