ÅPEN PEIS

Kassettløsning, gir økt sikkerhet og økt varmeavgivelse.

Har du en gammel gruepeis og ønsker bedre varmeavgivelse og økt sikkerhet under og etter fyring? Velg en kassettløsning. En åpen grue som ikke er i bruk kan ofte stjele varme fra rommet og har en vesentlig lavere virkningsgrad enn et lukket ildsted.

Ved å kapsle bålet inn i en innsats har du muligheten til å øke virkningsgraden og redusere mengden ved radikalt. I tillegg vil det lukkede ildstedet hindre at varme trekkes ut av rommet når det ikke er i bruk.

Ved å sette inn en kassettløsning vil du få:
• en god og effektiv varmekilde
• redusert vedforbruket radikalt
• en mer miljøvennelig fyring
• økt sikkerhet. (Ingen fare for gnister ut av peisen.)
• valget om du vil fyre med åpne eller lukkede dører
• muligheten til å legge på noen ekstra vedkubber på kvelden i visshet om at du ikke bør være bekymret for glørne i løpet av natten.

Nordpeis har tre ulike kassettløsninger.