GARANTI

Produktet er kontrollert i henhold til kvalitetskrav gjeldene for Nordpeis produkter.

Garantien gjelder på deler:

Støpejernsdeler 10 år

Platestål 5 år

Betong 5 år

Garantien gjelder ikke: Arbeid eller andre omkostninger som måtte påløpe ved garantileveranser. Feil eller defekter som følge av feil installasjon, dårlig pipetrekk, feil bruk, dårlig brensel eller lignende. (ref. brukermanual)

Nye deler vil bli levert uten omkostninger for kunden. Innvendige slitedeler som rister, brennplater, glass, pakninger eller lignende omfattes ikke av garantien.