KAN JEG MONTERE PEIS/OVN SELV?

Ja, det kan du. Husk meldeplikt til feiervesenet.