MÅ MAN BRUKE NORDPEIS SINE OMRAMMINGER TIL INNSATSENE?

Nei, det er fult mulig å bruke Nordpeis innsats i en egenmurt omramming. I innsatsens monteringsanvisning står minimum sikkerhetsavstander, mål på innluft/utluft ventiler  o.l.