VARMELAGRING

Varmer du opp boligen med varmelagrende ildsted, sparer du både penger og miljø.

I en vanlig bolig står oppvarming for omkring 60 prosent av energiutgiftene. Hos nordmenn flest er hovedkilden strøm. Når strømprisen varierer, ser mange seg rundt etter alternativ oppvarming. Vedfyring er et godt alternativ til strøm, og velger du varmelagrende sparer du den totale energibruken ytterligere.

Mer varme per krone

I motsetning til en tradisjonell ovn eller innsats, er varmelagrende ildsteder konstruert for å holde på varmen. Slik utnytter de varmeenergien maksimalt og avgir god, lun varme også lenge etter at ilden er slukket. Det betyr lavere vedforbruk og en mer økonomisk og miljøvennlig form for fyring. 

Varmelagrende ildsteder

Her kan du velge mellom flere varmelagrende ildsteder, både ovner, innsatser og peiser. Du får også varmelagrende Powerstone som kan settes inn i enkelte vanlige ovner for å få den varmelagrende effekten. 

Ønsker du et ildsted med jevn og lang varmeavgivelse er PowerStone™ en god investering. PowerStone™  er et varmelagrende betongmateriale som vi i Nordpeis har testet og utviklet siden 2004.

Som resultat har vi fått et produkt som lett kan formes og tilpasses slik at PowerStone™ enkelt kan stables uten bruk av lim eller andre komponenter. Steinen har høyere varmelagrende effekt enn tradisjonell kleberstein. 

Enda bedre varmelagring

Ønsker man enda bedre varmelagring har Nordpeis utviklet peisserien Salzburg som er spesielt designet til å bevare og spre en moderat varme over lange perioder. Her blir de varme røykgassene fra bålet ledet gjennom et kanalsystem i kjernen av produktet, hvor veggene består av varmeabsorberende PowerStone™.

I peisveggene absorberes og lagres varmen fra røykgassene. Med kort og intensiv fyringsrytme lades ildstedet til det maksimale, og man kan avslutte fyringen. Kjernen i ildstedet vil da avgi en jevn og moderat varme over en lengre tidsperiode. Ved riktig fyring og maksimal «lading» vil Salzburg varme hele døgnet med en til to fyringssykluser. Som et eksempel vil Salzburg M i perioden med varmeavgivelse (12-15 timer) gi en snitteffekt på 2,5 kW.

Finn ditt nye varmelagrende ildsted