VARMELAGRENDE PEIS

Varmelagrende peiser gir både en behageligere og mer effektiv oppvarming. De skiller seg fra andre peiser ved å avgi varme over lang tid, også etter fyring. Varmer du opp boligen med et varmelagrende ildsted, sparer du både penger og miljøet. 

Salzburg M II

Pris fra kr 39.900

Salzburg S Corner

Pris fra kr 33.300

Salzburg S

Pris fra kr 31.400

Salzburg L Basic

Pris fra kr 48.100

Salzburg L Convection

Pris fra kr 55.900

Salzburg XL

Pris fra kr 59.100

Salzburg C Basic

Pris fra kr 60.300

Salzburg C Convection

Pris fra kr 67.000

Vanlige peiser avgir sterk varme under fyring med veldig begrenset avkjølingstid. Nordpeis Salzburg er derimot basert på et langt kanalsystem for å lagre optimalt med varme i kjernen som avgis over tid. Innen røyken når skorsteinen er temperaturen redusert til litt over 100 0C.

Virkningsgraden til et velkonstruert, varmelagrende ildsted ligger derfor langt over virkningsgraden til et vanlig ildsted. Ved riktig fyring kan ildstedet avgi varme hele døgnet med få fyringssykluser.

En varmelagrende peis gir deg:

  • Varme når du våkner
  • Ildstedet avgir varme hele døgnet med få fyringssykluser
  • Enkel og rask montering

  

Slik fungerer Nordpeis Salzburg:

  • Etter opptenning, som normalt varer i ca. 10-15 minutter, lukkes opptenningsspjeldet.
  • Deretter legges det inn fem vedlegg à ca. 2 kg for å varme opp den varmelagrende PowerStone kjernen.
  • Salzburg absorberer varmen ved å sirkulere røyken rundt i innvendige kanaler (røde piler). Når ilden har slukket (etter 5-6 timer), lukkes skorsteinsspjeldet for å beholde varmen lengst mulig.
  • I tillegg til varmelagring, har Salzburg L og C konveksjonsvarme. Det gir deg full kontroll over varmen i rommet. Du kan raskt varme opp et rom, eller velge å lukke konveksjonsvarmen helt for å få den fulle effekten av varmelagringen.

A: Skorsteinsspjeldet
Skal være åpent under fyring, men kan lukkes etter at siste ilegg er gått over i glødefasen.

B: Opptenningsspjeld
Skal kun være åpent under korte perioder (10-15 minutter) ved behov under oppfyring, samt ved nytt ilegg for å forhindre utslag av røyk eller aske.

C: Lufteventil
Fyres med maksimalt åpen luftventil. Dette sikrer optimal forbrenning og minst mulig sotavleiring i røykkanalsystemet.

D: Utsparing for friskluftstilførsel

Les mer om varmelagring her.